Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

klaucimjauci

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa

July 08 2018

klaucimjauci
6190 72a7 500
Reposted fromhagis hagis viapiehus piehus
klaucimjauci

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viapiehus piehus
1190 349c
Reposted fromidiod idiod viapiehus piehus
klaucimjauci
8897 07be 500
Reposted fromtfu tfu viaolivierk olivierk
klaucimjauci

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viapiehus piehus
klaucimjauci
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
klaucimjauci
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viapiehus piehus
klaucimjauci
6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viapiehus piehus
klaucimjauci
8729 8566 500
Reposted fromszyszka016 szyszka016 viapiehus piehus
klaucimjauci
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
klaucimjauci
8967 9764 500
Reposted frompiehus piehus
klaucimjauci

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viabadblood badblood

July 07 2018

klaucimjauci
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viabadblood badblood
klaucimjauci
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapiehus piehus
klaucimjauci
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromlovvie lovvie viapiehus piehus
klaucimjauci
Nie szukaj spełnienia własnych pragnień w każdym poznanym przypadkiem człowieku. Nigdy nie wiesz co mu zalega na dnie duszy, a szkoda byłoby narazić swoje serce na samobójcze i niszczycielskie próby jego przebicia. Uczucia człowieka są tak kruchym i niesamowitym tworem, że bestialstwem jest oddawanie ich w przypadkowe i nieobeznane ramiona. Nigdy nie pozwól sobie na bycie ofiarą własnych wyborów. Nie rań świadomie własnego serca i duszy. Są cenniejsze nawet od gwiazdy, która kiedyś zaświeci tylko dla Ciebie.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
klaucimjauci
 W jednej restauracji zapytałem panią kelnerkę, czy jest chłodnik, a ona: "Nie, ale w weekend był". Olśniło mnie i sformułowałem zasadę pocieszenia względnego. Ono jest wtedy, kiedy człowiek sobie myśli: "No, nie udało mi się, ale tylko trochę, bo jestem w odpowiednim miejscu, tylko w nieodpowiednim czasie".
— Artur Andrus w rozmowie z Nogasiem
Reposted fromfiurka fiurka viaonlyhope onlyhope
klaucimjauci
6977 9e05 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood

July 06 2018

klaucimjauci
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl