Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

klaucimjauci
Reposted fromlesnydziad lesnydziad viagiepe2 giepe2
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viapiehus piehus
klaucimjauci
"Aż w końcu przychodzi czas, kiedy nieważne jest czy się mówi czy milczy".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 21 2018

klaucimjauci
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viapiehus piehus
klaucimjauci
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
klaucimjauci
Reposted fromzatora zatora viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viawszystkodupa wszystkodupa

March 17 2018

klaucimjauci
Elokucja (łac. elocutio – wysłowienie, styl, język) – poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie. Elokucja, czyli odpowiednie użycie słów do myśli, uporządkowane wypowiadanie myśli.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elokucja
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 16 2018

klaucimjauci

March 15 2018

klaucimjauci
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viacoconutmousse coconutmousse
klaucimjauci
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
8080 803f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
klaucimjauci
8322 cc07 500
Reposted frompiehus piehus
klaucimjauci
8366 a320 500
Reposted frompiehus piehus
klaucimjauci
Albo, jak rozpoznać czy ktoś jest nieśmiały i aspołeczny, czy może nie ma ochoty z nami rozmawiać, ale jest dobrze wychowany i rozmawia. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 14 2018

klaucimjauci
klaucimjauci
5860 d7d2 500
Reposted frompiehus piehus
klaucimjauci
5112 5e0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna
klaucimjauci
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viacoconutmousse coconutmousse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl