Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

klaucimjauci
4249 7fcc
Reposted frompunisher punisher viaolivierk olivierk
klaucimjauci
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viabadblood badblood
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapiehus piehus

October 20 2018

klaucimjauci
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
3129 f0ec
Reposted frommrsmean mrsmean viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viawszystkodupa wszystkodupa

October 18 2018

klaucimjauci

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
klaucimjauci
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viapiehus piehus
klaucimjauci
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
klaucimjauci
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus

October 17 2018

klaucimjauci
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viapiehus piehus
klaucimjauci
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viapiehus piehus
klaucimjauci
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapiehus piehus
klaucimjauci

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapiehus piehus
klaucimjauci
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viapiehus piehus
klaucimjauci
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viagiepe2 giepe2

October 12 2018

klaucimjauci
9840 0b3f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus

October 10 2018

klaucimjauci
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viabadblood badblood
1371 69ac 500

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl