Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

klaucimjauci
już jest za późno, żeby wychowywać grzeczne dziewczynki. teraz trzeba wychowywać wojowniczki
— mama
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viabadblood badblood
klaucimjauci
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
klaucimjauci
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viapiehus piehus

May 09 2019

klaucimjauci
5055 74d9
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
klaucimjauci
klaucimjauci
0610 49de 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
8318 b906 500
Reposted fromlllm lllm viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
klaucimjauci
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
klaucimjauci
5302 d1df
Reposted fromnihilummm nihilummm viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
2406 35d6
wink wink
klaucimjauci
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
0588 4134 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
klaucimjauci
klaucimjauci
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
klaucimjauci
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
klaucimjauci
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl