Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

klaucimjauci
5120 0237
Reposted fromtichga tichga viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
0102 b432 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
1894 4ac3
Reposted fromcarmenluna carmenluna viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viawszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci
1013 4639
klaucimjauci
9315 476d 500
2874 0375 500
klaucimjauci
placze
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
klaucimjauci

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viapiehus piehus
klaucimjauci
9863 7048 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
klaucimjauci
Odkryłem, że życie jest dużo ciekawsze, jeśli człowiek czasami trochę wariuje.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
klaucimjauci
0856 fa60 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapiehus piehus
klaucimjauci
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
klaucimjauci
0544 4cd6 500
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus

November 10 2018

klaucimjauci
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaretro-girl retro-girl

November 09 2018

klaucimjauci
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viapiehus piehus
klaucimjauci
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus

November 08 2018

klaucimjauci
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viasleeplessy sleeplessy
klaucimjauci
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viasleeplessy sleeplessy
klaucimjauci
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl